TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Hosted by: Dental Express

Saturday, May 23 at 08:00h - 18:30h

Already started

Улица Солунска 21, 11158 Београд, Србија

GUESTS

21going
111interested

Details


8:00 - 8:30 h			Registracija
8:30 - 10:30 h 			Od ranog do funkcionalnog tretmana
10:30 – 11:00 h			Pauza za kafu
11:00 – 13:00 h			Mehanika tretmana za estetske i funkcionalne rezultate
13:00 – 14:30 h			Ručak
14:30 - 16:30 h 			Visokokvalitetni klinički slučajevi  sa privremenim sidrištem
16:30 – 17:00 h			Pauza za kafu
17:00 - 18:30 h			Mehanika tretmana za hirurške slučajeve

Funkcionalna i estetska mehanika
Ortodontska filozofija lica uključuje funkcionalnu okluziju, estetiku, parodontalno zdravlje i dugoročnu stabilnost zajedno sa drugim aspektima lečenja. Poštovanje ovih osnovnih aspekata je ključ za uspešno bavljenje ortodoncijom. Znamo da u mnogim situacijama postizanje ovih ciljeva nije lako i zahteva snažnu i posvećenu aplikaciju. Ako obratimo pažnju na sve ove aspekte prilikom dijagnostifikovanja pacijenta i uzmemo u obzir stabilan kondilarni položaj i shvatimo da se ne radi samo o "migrirajućim zubima", sva naša mehanika biće jednostavnija, brža i tačnija.
Pridružite se kursu da bih vam pružio moderan pogled na osnovne principe funkcionalne i estetske ortodoncije, koji uključuju najsavremeniju dostupnu 3D tehnologiju, za dijagnozu i za lečenje, uključujući skeletno sidrenje u svim izrazima, važnost ranog lečenja, različita biomehanička stanja, i hirurški zahvat za odgovarajuće slučajeve.

Dr. Carlos Becerra Martin
23.05.2020. Beograd, Hotel Mona Plaza