TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Hosted by: Etnografski institut SANU - Institute of Ethnography SASA

Thursday, March 26 at 19:00h - 20:00h

Already started

Studentski Kulturni Centar SKC

Kralja Milana 48, 11000 Belgrad

GUESTS

17going
114interested

Details


dr Đurđina Šijaković Maidanik, Etnografski institut SANU
Antičke grčke vaze: slike o životu žene u Atini zlatnog doba

Antička grčka keramika tradicionalno je predmet proučavanja arheologije i istorije umetnosti. U savremenoj nauci, sačuvane oslikane vaze su plodna (pečena) zemlja za mnoge teorije - na talasu interdisciplinarnosti, one su izvor podataka, inspiracije i promišljanja za antropologiju antike, za klasične studije, istoriju i recepciju umetnosti, rodne studije, studije kulture i „čitaju se“ kritički, uporedo sa književnim izvorima i drugim izvorima materijalne kulture arhajske i klasične Grčke. U modernom tumačenju, dekorativni prizori oslikani na keramici stavljaju se u kulturni, socijalni, istorijski i politički kontekst vremena u kojem su nastali. U fokusu ovog predavanja jesu vaze sa prizorima žena koje datiraju iz druge polovine petog veka p. n. e. Koliko i šta nam te vaze govore o njihovom životu?