TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Hosted by: Krovna Organizacija Mladih Srbije

Sunday, May 24 at 18:00h - 20:00h

Already started

Krovna Organizacija Mladih Srbije

GUESTS

25going
101interested

Details


Kao i svake nedelje, ponovo se družimo na ZOOM-u 24. maja od 18h. Tema webinara je "Omladinska politika u Srbiji i Evropi"

Webinar je osmišljen kao uvod u omladinsku politiku kroz analizu ključnih dokumenata, programa i aktera na nacionalnom i lokalnom nivou u različitim državama Evrope, sa uporednim prikazom sa Republikom Srbijom. Biće predstavljeni i standardi omladinske politike, stepeni učešća, mehanizmi dijaloga sa mladima i primeri dobre prakse u nekoliko tematskih okvira od značaja za mlade.

O omladinskoj politici u Srbiji i Evropi govoriće Miljana Pejić.

 
Webinar je potpuno besplatan i biće održan na ZOOM platformi, a sve što treba da uradite je da se prijavite putem sledećeg linka: https://zoom.us/webinar/register/WN_6AOKH5soQ8apsp3EPjferA
 
 Požurite jer imamo samo 100 mesta!