TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Hosted by: Dubinska psihologija, Ivana Radovanović psihoterapeut

Wednesday, Jan 15 at 19:00h - 21:00h

Already started

Vračar / Врачар

GUESTS

20going
160interested

Details


Bajkovidarka je ciklus radionica koje su bazirane je na spontanom kreativnom predstavljanju doživljaja i utisaka u odnosu na predstave iz snova, bajke ili mita, koristeći rad sa telom (dah, pokret, zvuk) i kreativni izraz (pokret, ples, crtež, vajanje, reč-pesmu). 

Teme prve radionice: veza sa MRAČNIM  EROSOM, kroz analizu i kreativno istraživanje bajke - MODROBRADI.

Cilj radionice: Dublje razumevanje (emotivno, telesno, kognitivno) načina na koje sebe sabotiramo bilo u radu, emotivnom odnosu i generalno rastu i razvoju svojih potencijala i kreativnosti.

Ukoliko se formira grupa u relativno stalnom sastavu, teme će se kreirati spontano shodno grupnoj dinamici.

U radu ćemo kat-kad polaziti od aktuelnog sna ili doživljaja mitske priče, bajke, pa potom razrađivati kroz telesni ili kreativni - lični rad. A kat-kad, obrnuto, započeti prvo sa telesnim, ličnim radom, a potom istraživati eventualnu analogiju sa snom, bajkom, mitom.

Analizom odnosa bajke i aktuelne lične priče, reflektovane u telesnom radu i kreativnom procesu -  preispitaćemo našu potrebu za promenom svoje priče i vratiti je u "igru" - stvarajući novu priču.

Zašto rad sa predstavama bajke, snova, mita?

Priča dotiče i pokreće u nama nešto, naše, autentično, zaboravljeno, zasenjeno, ili tek u semenu- pod zemljom, vodom, pa ga napaja, osvetljava, "priziva"..Priča otvara našu priču..priču naše duše.. Spontani kreativni čin pruža joj formu kanal, kroz koji može da se izrazi, prepozna, menja.

Zašto rad sa telom?

Rad sa telom nam omogućava neposredniji kontakt sa autentičnim osećanjima i potrebama, kao i najdubljim čežnjama i snovima. Telo nam često šalje, kad ga oslušnemo, najiskrenije poruke. 

Šta možete očekivati na radionici?

Da u sigurnom, bezbednom, podržavajućem okruženju, a nadam se i inspirativnom i podsticajnom (ne preko vaše granice), istražujete različite aspekate sebe i bolje razumete odnose koje stvarate sa drugima, kao i da otkrivate svoju kreativnost i kapacitet za svesne i odgovorne izbore u životu.

Tehnike: telesna svesnost, uzemljenje, centriranje, vođena fantazija, aktivna imaginacija, rad sa različitim aspektima ličnosti. Radićemo individulano, u paru i grupno.
	
Voditeljka radionice: dipl. andragog Ivana Radovanović, telesni psihoterapeut pod supervizijom - na završnoj (četvrtoj) godini edukacije iz telesne psihoterapije u školi Tepsyntesis. Završila uvodni, jednogodišnji, kurs iz analitičke psihologije (jungovski pristup) u organizaciji Srpskog Analitičkog društva. Radi kao telesni psihoterapeut pod supervizijom individualno sa klijentima. Autor radionice "Psiha i Eros u nama i odnosu". 

Grupa je otvorena i radioničarskog je tipa. Planirano je da sastajemo svake druge nedelje. Prva radionica održaće se 15. januara,  u trajanju od 2 sata (od 19h do 21h). 

Cena po radionici je 1500 dinara. Za one koji se odluče da redovno dolaze cena je 1200 dinara po radionici i plaća se mesečno. 
Obavezne prijave na [email protected]