TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

O sajtu

TIME.rs je kompjuterski generisan sajt vesti koji prikuplja naslove sa više od 90 srpskih novinskih sajtova, grupiše slične članke i prikazuje ih prema njihove relevantnosti.

Svi članci su izabrani i rangirani u potpunosti od strane kompjuterskih algoritama i zasnivaju se na različite faktore, kao na primer koliko puta i na kojih sajtova na internetu se neka vest pojavila. Rangiranje najbitnijih naslova se takođe vrši na osnovu pojedinih osobina samog članka kao što su svežina, izvor, relevantnost i raznovrsnost. Na kraju, kao rezultat, članci su sortirani bez uticaja političke pripadnosti i ideologiji, tako da se pruža pogled na svaku vest iz različitih perspektiva.

TIME.rs ne upošljava nikakvog uredničkog resursa koji selektuje vesti ili koji odlučuje koje vesti zaslužuju najbitnije pozicije. Ovo je slično na način na koji funkcioniše Google pretraga web-a, koja se oslanja na kolektivnoj oceni o izdavačima na internetu, kako bi se odlučilo koji sajtovi nude najkorisnije i najrelevantnije informacije. Slično, TIME.rs se oslanja na kolektivnoj oceni o online novinskim izdavačima kako bi odlučio koje vesti najviše zaslužuju da budu objavljeni na naslovnoj strani.

Standardna TIME.rs stranica sadrži Vesti dana i 12 standardnih sekcija: Srbija, Ekonomija, Balkan, Svet, Beograd, Hronika, Sport, Kultura, Tehnologija, Zabava, Život i Scena.

Vreme i datum koji su prikazani pored članka označava vreme kada je članak otkriven od strane TIME.rs.
TIME.rs obuhvata članke koje su priklupljeni u zadnjih 2 dana.

Naša tehnologija grupisanja uključuje više faktora i to: naslove, tekst, vreme objavljivanja. Zatim koristimo različite algoritme za klasteriranje kako bi identifikovali vesti koje mislimo da su blisko povezani. Radimo kontinuirano na unapređenje tehnike grupisanja i Vaša povratna informacija može nam biti od pomoći u pronalaženju oblasti na kojima treba da radimo. Javite nam ako imate bilo kakav predlog koji može da unapredi rad TIME.rs.

TIME.rs radi tako što sakuplja članke od onlajn novinskih sajtova. Ako neki izvor vesti obriše neki članak na svom sajtu, dobićete poruka greške nakon klikanja na tom linku na sajtu TIME.rs . Izvinjavamo se za neprijatnosti koji mogu proizaći u tom slučaju. Budite uvereni da radimo na unapređenje naše tehnologije. U međuvremenu, ohrabrujemo Vas da pretražujete vesti iz iste teme tako što čitate povezane vesti iz istog klastera na TIME.rs.

TIME.rs je rukovođen kompletno od strane nezavnih kompjuterskih algoritama. Kao rezultat, ponekad se može desiti da naiđete na sliku koja je van konteksta. Konstatno radimo na unapređenje automatskog izbora slika. Takođe, svaka greška u pisanju koja se javi kod samog izvora vesti, javiće se i u vestima na TIME.rs, čak i kad izvor ispravi grešku. (Vest povlaćimo samo jednom, a zatim nastavljamo da povlaćimo nove vesti.)

Članci i slike koje vidite na TIME.rs su obljavljeni od strane trećih novinskih organizacija. TIME.rs nema svojih urednika i novinara koji pregledaju ili pišu vesti. TIME.rs ne učestvuje u kreiranju naslova ili bilo kog dela članaka. Ako želite da pošaljete povratnu informaciju za neki članak koji vidite na TIME.rs, moraćete da pošaljete email direktno izdavaču ili autoru tog članka.

Ukoliko želite da nam preporućite sajt koji bi mogao biti deo TIME.rs, molim Vas pošaljite nam njegov URL. Rado ćemo pogledati izvor koji preporućujete, ali ne možemo garantovati da ćemo isti dodati.

TIME.rs koristi algoritam koji je razvijen od strane TIME.mk