TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Istorija bolesti penzijskog sistema

Blic - 30.01.2010

Ovim (prisilnim) odricanjem tokom produktivnih godina, radnici stiču pravo na deo dobara i usluga koje će proizvoditi buduće generacije. Demografska slika Evrope značajno se izmenila od vremena kada je većina država uspostavila javne penzijske sisteme - životni vek se produžio za čitavu deceniju, ...

Krkobabić: Zlonamerne izjave o PIO

B92 - 29.01.2010

Beograd -- Potpredsednik Vlade Srbije Jovan Krkobabić kaže da će se izmenama sistema penzijsko-invalidskog osiguranja stečena prava penzionera povećavati. Krkobabić je ocenio da će prava penzionera postepeno rasti u skladu sa ekonomskim mogućnostima zemlje i ocenio kao posledicu "neznanja ili zle ...

Bez saglasnosti o nacrtu zakona o penzijama

Blic - 29.01.2010

Sindikat ističe da je Ministarstvo rada i socijalne politike, na osnovu dogovora Vlade s Međunarodnim monetarnim fondom, a bez konsultacija i saglasnosti članova radne grupe, u radnu verziju nacrta zakona ugradilo odredbe o podizanju starosne granice za pun staž sa 53 na 58 godina, za oba pola, kao ...

Bez saglasnoti o zakonu

B92 - 28.01.2010

Beograd -- Predstavnici Saveza samostalnih sindikata Srbije nisu prihvatili sadržaj nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. U saopštenju SSSS-a se navodi da je za njih prihvatljiv nacrt zakona u kojem će biti navedeno da vrednost opšteg boda bude ...

Preispitati odluke o visini penzija

Blic - 28.01.2010

Kosanović je rekao da su zahtevi i ranije iznošeni i da su bili odbacivani, ali da je radna grupa ovoga puta odlučila da razmotri predložene izmene koje se odnose na usklađivanje visine, kao i određivanje minimalnih iznosa penzija.

Sve niža primanja za penzionere

B92 - 27.01.2010

Beograd -- Prosečna penzija u Srbiji će se smanjivati i za desetak godina će sigurno biti manja od 30 odsto prosečne plate, u odnosu na sadašnjih 70 odsto, piše "Danas". Radna grupa danas će razmatrati predložene izmene Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju.

Pooštravanje uslova za penziju

B92 - 27.01.2010

Beograd -- Reformom penzionog sistema predviđeno je ukidanje beneficiranog radnog staža za mnoga zanimanja. Predstavnici Vlade, sindikata, Unije poslodavaca i penzionera usaglasili su danas finalnu verziju novog Zakona o penzijskom osiguranju.

Bez izjednačavanja muškaraca i žena za odlazak u penziju

Blic - 27.01.2010

Todović je u izjavi Tanjugu rekla da je danas održan tripartitni sastanak vladine Radne grupe koja radi na izmenama zakona sa predstavnicima sindikata i poslodavaca, na kojem je razmatrana svaka odredba koja je predložena da se menja.

Neophodni oštriji uslovi za beneficirani staž

Blic - 27.01.2010

Radna grupa koja priprema zakon danas će analizirati predložene odredbe, a procena je da mnogo odstupanja neće biti. Nikola Altipamarkov, savetnik Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), kaže da je novi način usklađivanja penzija, koji podrazumeva povećanje za stopu inflacije i procenat ...

U penziju odlazimo sve stariji

B92 - 26.01.2010

Beograd -- Od sledeće godine žene u Srbiji će sve kasnije odlaziti u penziju, dok se 2023. ne stigne do minimalnih 58 godina života i 38 godina radnog staža, piše "Blic". Izmenjenim Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju u čiji je predlog "Blic" imao uvid predviđeno je da se sadašnja granica od ...

U penziju ćemo odlaziti sve stariji

Blic - 26.01.2010

Prvi penzijski ček muškarci će kao i do sada moći da dobiju sa 40 godina staža, ali se godine života i za njih pomeraju po istom principu.Mogućnost da se penzija dobije i sa minimalnih 15 godina radnog staža i 65 godina starosti za muškarce, odnosno 60 za lepši pol, važi i dalje.

Novi zakon o penzijskom osiguranju

B92 - 25.01.2010

Beograd -- Član UO Republičkog fonda za penzijsko osiguranje Đuro Perić kaže da će se nacrt novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju pred Vladom naći u februaru. “Trenutno se razmatra mogućnost da starosna granica za penzionisanje muškaraca i žena bude izjednačena“, kaže Perić i dodaje da ...