TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Besplatne akcije: Dividende posle akcija

Blic - 23.02.2008

1. Ukoliko akcije donose dividendu, kolika je dividenda za jedan paket akcija prema sadašnjim podacima o poslovanju tih šest preduzeća (pretpostavljam da posluju sa dobitkom)? Svi građani dobijaju jednak broj akcija u svakom od šest preduzeća, a podacima o dividendama ne raspolažemo, pogotovo što ...

Besplatne akcije: Izbeglica sa državljanstvom

Blic - 22.02.2008

1. Rođena sam u Crnoj Gori, živim u Srbiji od 1985, udata sam za Srbina, prijavljena sam od 1990. godine u Beogradu, uvek sam na glasačkom spisku, ali nikada nisam vadila državljanstvo. Da li mi pripadaju besplatne akcije? U toku su konsultacije sa nadležnim organima radi razjašnjenja statusa ...

Besplatne akcije: Neupotrebljive akcije

Blic - 21.02.2008

1. Posle prodaje trgovačkog preduzeća u kojem sam radila, mi akcionari imamo samo mrtvo slovo na papiru. Interesuje me da li imam pravo na besplatne javne akcije iako imam nekoliko ovih „mrtvih“ akcija? Prema važećoj regulativi, ukoliko ste ostvarili pravo na besplatne akcije u procesu ...

Besplatne akcije: Upis u Solunu

Blic - 20.02.2008

1. Moj suprug ima 23 godine staža, od toga tri godine u firmi „Konstruktor“ Pančevo i 20 godina u „Azotari“ Pančevo. Upisao je i dobio jednu akciju za tri godine staža u „Konstruktoru“. Interesuje me da li ima prava na državne akcije sada? Prema važećoj regulativi, ukoliko ste ostvarili pravo na ...

Besplatne akcije: Četiri uslova

Blic - 19.02.2008

1. Kakav je status ljudi koji su sticajem okolnosti rođeni u Crnoj Gori (od oca vojnog lica), a ceo životni i radni vek proveli u Srbiji. Čak i za manje komplikovanu stvar kao što je pasoš podrazumeva se da mi prijatelji šalju državljanstvo iz Podgorice.