TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Trolejbusi se sele na Dorćol

Politika - 13.03.2019

Go­di­na­ma na­ja­vlji­va­na se­lid­ba tro­lej­bu­ske okret­ni­ce sa Stu­dent­skog tr­ga na Dor­ćol usko­ro će ko­nač­no bi­ti spro­ve­de­na u de­lo. Di­rek­ci­ja za gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte ras­pi­sa­la je ten­der za iz­grad­nju tro­lej­bu­ske kon­takt­ne mre­že do Du­nav­ske ...

Privremena okretnica kod "Albanije"

Novosti - 13.03.2019

Tenderi za gradnju kontaktne mreže uneli zabunu kuda će se kretati trolejbusi ka terminusu u Dunavskoj ulici. Saobraćaj na Trgu republike zatvara se u aprilu, početkom druge faze radova DA će trolejbuski saobraćaj biti preusmeren sa Studentskog trga preko Francuske na novi ...

Beograđani, nove trase - trole se okreću kod "Albanije"

B92 - 14.03.2019

Tenderi za gradnju kontaktne mreže uneli zabunu kuda će se kretati trolejbusi ka terminusu u Dunavskoj ulici. Da će trolejbuski saobraćaj biti preusmeren sa Studentskog trga preko Francuske na novi terminus u Dunavskoj, plan je koji gradske vlasti odavno nameravaju da sprovedu, ...

VELIKA PROMENA ZA SVE BEOGRAĐANE: Trase OVIH LINIJA se menjaju! Saobraćaj preusmeren na novi terminus!

Espreso - 14.03.2019

Tenderi za gradnju kontaktne mreže uneli zabunu kuda će se kretati trolejbusi ka terminusu u Dunavskoj ulici Da će trolejbuski saobraćaj biti preusmeren sa Studentskog trga preko Francuske na novi terminus u Dunavskoj, plan je koji gradske vlasti odavno nameravaju da sprovedu, ...