TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

MAMAMA TRAŽILI I SUVIŠNE PAPIRE: Udruženja sugerišu izmene u uredbi o subvencijama za nekretnine

Novosti - 06.08.2022

Prema rečima Tatjane Macure, predsednice udruženja, službenici u lokalnim samoupravama zaduženi za sprovođenje ove Uredbe nisu često ni dovoljno upućeni. Veliki problem je, smatra naša sagovornica, vreme između potpisivanja predugovora i ugovora o kupoprodaji nepokretnosti koji ...

Nedoumice oko državne subvencije za kupovinu prvog stana

Politika - 05.08.2022

Iako je Vla­da Sr­bi­je po­čet­kom go­di­ne do­ne­la ured­bu o sub­ven­ci­ji pri­li­kom ku­po­vi­ne pr­vog sta­na za maj­ke ko­je u ovoj go­di­ni ro­de de­te, a ne­ma­ju ne­kret­ni­nu na svo­je ime, do sa­da su sa­mo če­ti­ri po­ro­di­lje od dr­ža­ve do­bi­le no­vac za ...

Imaju li mame pravo na žalbu kad umesto subvencije za stan dobiju "hladan tuš"

RTS - 05.08.2022

Nakon što su mediji preneli priče žena da ih je država odbila za subvenciju pri kupovini prve nekretnine, iako su, smatraju, ispunile sve uslove - iz Ministarstva za rad odgovaraju da će brzo rešiti problem. Pravnici ukazuju na to da je uredba problematična iz više osnova – ...

ODBIJENE MAME DOBIĆE NOVAC: Država menja uredbu o subvenciji za prvi stan

Novosti - 05.08.2022

Kako je "Novostima" rekla Darija Kisić, ministarka za rad i predsednica komisije za dodelu novčanih sredstava za kupovinu prvog stana, propis kojim se definišu uslovi za dodelu subvencije jedna je od najvažnijih mera za podsticaj nataliteta i podrške majkama u Srbiji.

VLADA MENJA UREDBU O SUBVENCIJI ZA PRVI STAN: Evo koje još majke će sada moći ovu pomoć da dobiju!

Kurir - 05.08.2022

Uredba o subvencionisanju kupovine prvog stana za mame koje su rodile bebu u ovoj godini biće uskoro promenjena, kako bi sve majke koje su odbijene, a ispunjavaju uslove, mogle da dobiju novčanu pomoć. Darija Kisić, ministarka za rad i predsednica komisije za dodelu novčanih ...

MENJA SE UREDBA O SUBVENCIJI ZA KUPOVINU PRVOG STANA: I ove majke će biti na listi!

Espreso - 05.08.2022

Propis kojim se definišu uslovi za dodelu subvencije jedna je od najvažnijih mera za podsticaj nataliteta i podrške majkama u Srbiji Uredba o subvencionisanju kupovine prvog stana za mame koje su rodile bebu u ovoj godini biće uskoro promenjena, kako bi sve majke koje su ...

Imaju li mame pravo na žalbu kad umesto subvencije za stan dobiju "hladan tuš"

RTV - 05.08.2022

Nakon što su mediji preneli priče žena da ih je država odbila za subvenciju pri kupovini prve nekretnine, iako su, smatraju, ispunile sve uslove - iz Ministarstva za rad odgovaraju da će brzo rešiti problem. Pravnici ukazuju na to da je uredba problematična iz više osnova – ...