TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

NAŠA TEMA – Ljiljana Krkeljić: Učenici se u školi moraju osjećati sigurno

Pobjeda.me - 17.03.2013

Djeca najčešće trpe emocionalno, fizičko i jedan vid vrlo specifičnog emocionalnog nasilja kakav je – socijalna izolacija – naglašava specijalista kliničke psihologije Nedavno objavljeni podaci iz projekta „Škola bez nasilja“ zabrinuli su ...

NAŠA TEMA – Zavod za školstvo: Roditelji i nastavnici na istom zadatku

Pobjeda.me - 17.03.2013

Škola i porodica dijele iste vaspitne zadatke, ali bi trebalo da dijele i srodan sistem vrijednosti i obrasce u vaspitanju, kažu u stručnom aktivu za pedagogiju i psihologiju Šta treba da uradi škola a šta roditelj da bi se spriječilo ...

NAŠA TEMA – Vršnjačko nasilje: „Dežurna tema“ u hrvatskoj javnosti

Pobjeda.me - 17.03.2013

Vršnjačko nasilje je u tijesnoj vezi sa porodičnim nasiljem – oni koji su kod kuće bili izloženi zlostavljanju po pravilu i sami postanu nasilnici Piše: Ivica Profac a, dopisnik Pobjede iz Hrvatske Posljednjih desetak godina nasilje prema ...

NAŠA TEMA – Rajka Perović: „Da sva djeca idu u školu“

Pobjeda.me - 17.03.2013

Prava djeteta treba da budu misao vodilja roditelja, nastavnika, staratelja, ali i sadržaj svijesti svakog djeteta Centar za prava djeteta Crne Gore je nevladina, nestranačka i neprofitabilna organizacija .

NAŠA TEMA: Vršnjačko nasilje u Crnoj Gori

Pobjeda.me - 17.03.2013

Krivce za sve učestalije tuče u školama treba tražiti, prije svega, među roditeljima, a zatim u obrazovnim institucijama i institucijama sistema… Pišu: Jovan Stamatović, Dragan Cvijović Prema najnovijim istraživanjima Zavoda za školstvo u ...

NAŠA TEMA – Nevenka Stanković: Sve više žalbi Ombusdmanu

Pobjeda.me - 17.03.2013

Prema istraživanju koje smo proveli prije tri godine u sedam crnogorskih opština, od 1.200 učenika osnovnoškolskog uzrasta čak 800 je bilo izloženo nasilju – kaže gospođa Stanković Razgovarali : Jovan Stamatović, Dragan Cvijović Ombusdman ...

NAŠA TEMA – Riječ prosvjetara: Prevencijom protiv nasilja u školama

Pobjeda.me - 17.03.2013

Škola treba i mora da bude po mjeri djeteta – ali ne treba zaboraviti da i dijete treba da bude po mjeri škole Nedavna tuča u dvorištu podgoričke g imnazije i danas je tema broj jedan među podgoričkim srednjoškolcima, ali i nastavnicima .